Ved Centrum Fysioterapi jobber Dag Vidar Falch og Ann- Sofi Slettevold Thorsen som manuellterapeuter med driftstilskudd.

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.

De kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til spesialist. Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeut kan også sykmelde.

Dag Vidar er spesialist i manuellterapi, og har sitt hovedfelt innen barn og idrett. Han jobber også med utredninger av mer kompliserte tilstander/problemstillinger. Ann- Sofi er dyktig på klinisk resonnering og forebygging/behandling av plager i kroppen, og jobber også mye med rehabilitering etter skader/sykdommer.

Vil du vite mer om hva en manuellterapeut gjør, så er det bare å lese videre:

 

DSC_6875

Hva gjør en manuellterapeut?

 • Undersøkelse:
  Manuellterapeuten gjennomfører en grundig fysisk undersøkelse for å kunne stille en klar diagnose for årsaken til smertene. Vanligvis tar en undersøkelse mellom 40-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden.
 • Behandling:
  Manuellterapeuten gir råd om hvordan du skal forholde deg til plagene dine og instruksjon om hva du kan gjøre selv. Manuellterapeuten kan gi deg smertelindrende behandling og behandling som normaliserer muskel- og skjelettfunksjonene. Til dette brukes ulike behandlingsteknikker: å løsne ledd som har «låst» seg (manipulasjon), strekkbehandling (traksjon), massasje, tøyninger og avspenning. Spesielt for manuellterapeuter er at de i tillegg til de manuelle behandlingsmetodene kan gi målrettet behandling som tar sikte på å trene opp pasientenes reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.
 • Dokumentasjon:
  Manuellterapeuter følger vitenskapelig dokumentasjon i behandlingen. Svært mange behandligsmetoder som manuellterapeuter bruker, er veldokumenterte og har positiv effekt overfor en rekke lidelser og plager i muskel-/skjelettapparatet. Dette går fram av en rapport utarbeidet av fysioterapeut/dr. scient. Kjersti Storheim og spesialist i manuellterapi/dr. philos Anne Marit Mengshoel. De har utarbeidet rapporten på oppdrag av Faggruppen for manuellterapi. Rapporten bygger på oversiktsartikler registrert i Medline, PEDro, Cinahl, Cochrane og/eller som er fremkommet ved håndsøk.
 • Lenke: Rapport fra Storheim K, Mengshoel AM: Dokumentasjon av tiltak benyttet av manuellterapeuter – en litteraturoversikt. Oktober 2003

Manuellterapi og barn
Manuellterapeuter er eksperter på sykdom og skade i muskel- og skjelettapparatet, og har alltid behandlet barn og unge innenfor dette området. Interesserte manuellterapeuter i Norge har i de senere årene tilegnet seg mer kunnskap og erfaring i undersøkelse og behandling av spedbarn og barn med asymmetri. Det dreier seg om tortikollis (skjev nakke) av forskjellige årsaker, muskulær ubalanse og redusert motorisk kvalitet som kan gi forskjellige symptomer.

 • Når mistenker vi asymmetri?
  En asymmetri, sideforskjell, hos spedbarn viser seg ofte ved at barnet har en favorittside å snu hodet til. Noen bøyer hodet mer bakover. Kroppen kan også forme en C, som en banan. Et tegn på at hodet har en favorittstilling, er at bakhodet kan bli avflatet på en side eller i midten. Slik asymmetri kan gi forskjellige utfordringer. Kvaliteten på den motoriske utviklingen vil ofte være nedsatt. Dette kan blant annet ses ved at barnet har problemer ved amming, at det er urolig, ligger ustabilt, er mer aktiv med armen på favorittsiden, misliker mageleie m.m.
 • Undersøkelse:
  Rutinemessige undersøkelser på barsel- og ved helsestasjonskontroller kan gi mistanke om slike tilstander. Du kan også oppsøke manuellterapeut direkte som foretar en grundig undersøkelse med tanke på dette. Manuellterapeuter har behandlingsmetoder som i mange tilfeller kan rette opp skjevhet og de symptomene som følger av det. Ofte gjøres dette ved å normalisere nakke- og ryggleddenes funksjon ved hjelp av skånsom mobilisering.
 • Hvorfor er det så viktig at leddfunksjonen er normal?
  Gjeldende kunnskap på dette området er at nedsatt leddfunksjon fører til at hjernen og sentralnervesystemet får gale signaler som igjen fører til feil bruk av bl.a. muskler. Dette kan føre til ubalansert, asymmetrisk bevegelse og holdning.
  Dersom en nedsatt leddfunksjon blir værende, kan det føre til «klossethet» også hos større barn. De kan for eksempel snuble lettere enn kameratene når de løper, eller de kler ikke av og på seg like lett som jevnaldrende (Iversen, 1997). Forskning viser også at klossete barn har dårligere fysisk form enn barn med normale motoriske ferdigheter (Haga M, 2004). Enkelte forskere mener at slik klosshethet indirekte kan føre til læreproblemer (Haga & Sigmundsson 2004, Sigmundsson 1997 og Moser, 2001).