web2web3

Magnus Oliversen og Mirko Ohla jobber som osteopater ved Centrum Fysioterapi. Mirko jobber også som fysioterapeut på dagtid. Han tar imot pasienter for osteopat behandlinger på ettermiddagene. Magnus tar imot pasienter hele dagen. Nedenfor kan du lese mer om hvordan de jobber som osteopater:

 

Filosofien bak osteopati

Osteopati øker kroppens evne til å helbrede seg selv, gjennom fysisk behandling av hele kroppen ved smerter og plager. Osteopati er forebyggende og virkersom akutt og rehabiliterende behandling.

Osteopaten undersøker og behandler manuelt hele den menneskelige organismen, ikke bare deler av kroppen. Metoden er forebyggende, men virker også som akutt og rehabiliterende behandling. Osteopaten har høy medisinsk kompetanse og samarbeider med annet helsepersonell når det er nødvendig. Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk og patologi

Hva skjer hos osteopaten

Osteopaten bruker hendene for å finne årsak til pasientens plager. En osteopatisk undersøkelse innebærer gjennomgang av pasientens sykehistorie, holdningsanalyse, bevegelighetstesting og palpasjon( kjenne på vevskvalitet). På denne måten finner osteopaten sammenheng mellom spenninger og symptomer.

Undersøkelsen leder til en osteopatisk diagnose som viser hvor i kroppen de viktigste spenningene er. Denne diagnosen avgjør så behandlingen. Denne består av mange ulike teknikker som mobilisering, avspenning, korrigerring av ledd eller tøyninger. Behandlingen er trygg og skånsom.Hver undersøkelse og behandling er indivduelt tilrettelagt.

osteologo

Sikkerhetstester blir utført for å utelukke tilstander som ikke er egnet for osteopatisk behandling, og disse vil bli henvist videre. Osteopati bygger på naturvitenskaplige fag, som anatomi, nevrologi, fysiologi og biomekanikk. Pasientens sykehistorie, funn og sikkerhetsprosedyrer vedrørende kontraindikasjoner er sentralt i osteopatifaget. Ut fra disse funn avgjøres om pasienten egner seg for osteopatisk behandling. Da følger den spesielle osteopatiske undersøkelsen som leder til en funksjonell diagnose.

Dersom osteopatisk behandling er kontraindisert vil osteopaten anbefale pasienten å kontakte sin primærlege eller aktuelt helsepersonell. Osteopaten søker samarbeid med pasientens andre helsekontakter der det er et naturlig behov for dette.

Ryggen har også en fremside!

Osteopaten tar seg god tid med pasienten, og fokuserer på sammenhenger i hel kroppen for å finne årsaken til smerten. Den kan ofte være et annet sted enn der den oppleves. Det er f.eks. bred erfaring med at beehandling av bindevevsnettverket på fremsiden av kroppen gir bedring av smerter i rygg og nakke.

Hva kan behandes?

Ostopati virker hurtig ved alle typer belastningslidelser, ved rehabilitering etter sykdom og spesielt ved rygg- og nakkeplager, samt idrettsskader. I økende grad kommer også pasienter med problemer fra luftveiene, urinveien og fordøyelsesystemet og for følgetilstander etter sykdom.

Reaksjoner på behandlingen:

Etter osteopatisk behandling forventes det reaksjoner i kroppen. Normalt vil dette bestå av forbedring. Behandlingen øker kroppens evne til å reparere seg selv. Enkelte kan få en forbigående reaksjon med influensalignende symptomer, tretthet, uopplagthet eller smerteøkning.

Behandlingshyppigheten varierer. Vanligst er konsultasjoner ukentlig, og etter hver sjeldnere. Akutte problemer kan trenge 1-3 behandlinger. Kroniske kan kreve 6-8, over et lengre tidsrom.

Pasientene kan komme til behandling uten henvisning fra lege.

Hva skiller osteopatene fra andre: 

Undersøkelsen som leder til ostopatisk diagnose er spesiell for osteopater.