DSC_7066

Trening og mosjon

Trening er et viktig middel i målet for å bli frisk!

Ved Centrum Fysioterapi er det et stort fokus på trening i rehabiliteringen etter skade/ sykdom.

Vi har utvidet vår treningssal og har nå over 100kvm. til disposisjon.

Vi har tredemølle, sykler, håndsykkel, stepmaskiner for utholdenhetstrening.

Mange faste treningsapparater, trekkapparater, håndmanualer, redcord, og balanseputer for trening av styrke og stabilitet.

 

Fysisk trening kan defineres som systematisk påvirkning av organismen (kroppen) over tid, med sikte på endring av fysiologiske (fysiske), psykiske og sosiale egenskaper som ligger til grunn for prestasjonsevnen.1.

Fysisk aktivitet vil i kontrast kunne defineres som lystbetont kroppslig bevegelse. Denne form for aktivitet kan også bidra til endring av kroppens fysiske, psykiske og sosiale egenskaper, men det er ikke nødvendigvis motivasjonen for eller hensikten med aktiviteten.

Treningsformer

  • Styrketrening: Maksimal styrketrening (1 RM-trening), trening for maksimal muskelvekst (kroppsbygging), utholdende styrketrening (trening av muskulær utholdenhet).
  • Utholdenhetstrening:  Aerob intervalltrening, langkjøring, anaerob tempointervalltrening 
  • Spensttrening: Vertikal spensttrening og horisontal spensttrening

Mosjon

Mosjon, fra latin movere, som betyr «å sette i bevegelse». Begrepet beskriver aktivitet og kroppsbevegelser som skal styrke ens helsetilstand. Mosjon brukes synonymt med ordet trim. «Å mosjonere», eller «å trimme», kan være rettet mot de fleste idretter, men vil vanligvis ikke være like systematisk som målrettet trening. Formålet med mosjon vil normalt være rekreasjon og helse, heller enn rettet mot konkurranser og prestasjoner.

Referanser

  1.  Gjerset m.fl. Treningslære, 2006, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo