top of page

Centrum Fysioterapi AS har utarbeidet interne rutiner for gjennomføring av nødvendige smitteverntiltak under den pågående covid-19 pandemien og forholder oss til veilederen om smittevernfaglig forsvarlig drift fra Helsedirektoratet. 

Du skal ikke møte opp på klinikken dersom du:

- er smittet eller mistenker å være smittet med covid-19

- har hatt nærkontakt med en som er bekreftet smittet med covid-19 i løpet av de siste 3 ukene

- har vært i utlandet de siste 2 ukene

Sjekkliste:

Om du har eller har hatt et eller flere av disse symptomene de siste 14 dagene:

- tegn til luftveisinfeksjon som feber, sår hals, hoste, rennende nese, lett forkjølelse, diaré og/eller kortpusthet

- tap eller endring av luktesans og/eller smakssans

- generell sykdomsfølelse i kroppen

må vi dessverre be deg om å avvente time hos oss inntil du har vært symptomfri i en uke.

Har du pollenallergi er det greit med tett nese og rennende øyne, men ikke sår hals, feber, hoste eller kroppsverk m.m.

Les Folkehelseinstituttets faktaside om avstand, karantene og isolering om du er usikker på hvordan du skal forholde deg.

Når du kommer til oss:

- hold minst 1 meter avstand til andre

- unngå å ta deg selv i ansiktet og hoste eller nyse direkte mot andre

- vask hendene ved ankomst og avreise

- vi kan dessverre ikke håndhilse på deg og annen fysisk kontakt må begrenses

- unngå unødvendig berøring av kontaktflater

- behov for ledsager begrenses til et minimum

Informasjon om symptomer, inkubasjonstid og sykdomsforløp ved covid-19.

Smittevernregler for treningssentre

  • Bare trene hvis du er helt symptomfri

  • Vis hensyn hold avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene – 1 meter ved moderat fysisk aktivitet, 2 meter ved hard fysisk aktivitet

  • God håndhygiene – husk å vaske hendene godt med såpe og vann før, under og etter trening

  • God apparat- og utstyrshygiene – husk å vaske/tørke av utstyr etter bruk

  • Dusj og garderobe kan benyttes hvis avstandskrav på minst 1 meter og andre smittevernråd følges

FHI.png
bottom of page