FYSIOTERAPI

Vi er seks fysioterapeuter med avtale om driftstilskudd med Fredrikstad kommune og vi har dermed også refusjonsordning opp mot HELFO. Du må betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2 som for året 2020 er på 2.176 kroner. Frikortet kommer automatisk som hos fastlegen.

 

Fysioterapeut Kristian Riise Jenssen jobber helprivat og med pasienter som får dekket behandlingen gjennom sin forsikring. Her er det kort ventetid.