top of page

FYSIOTERAPI

Vi er seks fysioterapeuter med avtale om driftstilskudd med Fredrikstad kommune og vi har dermed også refusjonsordning opp mot HELFO.

 

Fra 1. januar 2021 ble egenandelstaket for frikort 1 og 2 slått sammen til en felles ordning. Egenandelstaket for frikortet er for året 2022 på 2.921 kroner og betyr at man slipper å betale egenandeler for helsetjenester resten av kalenderåret. Les mer om ordningen og finn opplysninger om frikortet ditt her.

Centrum Fysioterapi forholder seg til prioriteringsveilederen fra Fredrikstad Kommune og man må påregne ventetid på grunn av stor pågang. Barn og unge, nyopererte og nyoppståtte tilstander blir imidlertid prioritert tidlig. Det samme i tilfeller hvor det er fare for sykemelding.

bottom of page